1.
Vũ TTP, Trần CT, Bùi Đức T. So sánh hiệu quả Ketofol và Etomidate trong khởi mê bệnh nhân suy giảm chức năng thất trái được phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. VJCTS. 2023;43:47 - 57. doi:10.47972/vjcts.v43i.1004