1.
Nguyễn TTB, Hà MH, Nguyễn TTT. Đánh giá hiệu quả bằng băng hút áp lực âm trên bệnh nhân có vết mổ chậm liền và nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2020 - 2021. VJCTS. 2023;43:67 - 72. doi:10.47972/vjcts.v43i.1010