1.
Ngọ VT, Nguyễn SH. Đặc điểm nhịp và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân hội chứng vành cấp được phẫu thuật cầu nối chủ vành tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:121 - 128. doi:10.47972/vjcts.v43i.1020