1.
Nguyễn SH, Nguyễn HP, Nguyễn Đăng H, Đặng Q Đại, Nguyễn H Đăng, Nguyễn TMP. Hiệu quả và thẩm mỹ của phẫu thuật ít xâm lấn qua đường nách ngang bên phải trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em. VJCTS. 2023;43:167 - 175. doi:10.47972/vjcts.v43i.1025