1.
Lê THT, Ngọ VT, Phạm NH. Đặc điểm vi sinh và tổn thương trên siêu âm tim ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc van tim nhân tạo. VJCTS. 2023;43:194 - 204. doi:10.47972/vjcts.v43i.1028