1.
Phạm NH. Các biến chứng trong và sau cấy máy tạo nhịp tim điều trị nhịp chậm: Kết quả theo dõi trung hạn. VJCTS. 2023;43:252 - 257. doi:10.47972/vjcts.v43i.1036