1.
Vũ TT, Phạm NH, Nguyễn TBY. Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. VJCTS. 2023;43:258 - 265. doi:10.47972/vjcts.v43i.1037