1.
Vũ TT, Phạm NH, Nguyễn TBY. Đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. VJCTS. 2023;43:266 - 271. doi:10.47972/vjcts.v43i.1038