1.
Vũ QN, Nguyễn MH. Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:272 - 283. doi:10.47972/vjcts.v43i.1039