1.
Đỗ Văn T, Đỗ Đức T, Trần Ngọc A, Nguyễn Thế B, Nguyễn Trung H, Lê Thanh T, Nguyễn Trần T. Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ. VJCTS. 2023;44:38-46. doi:10.47972/vjcts.v44i.1058