1.
Võ Tuấn A, Đặng Hà Hữu P. Báo cáo 1 trường hợp can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ loại B ngực mạn tính tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. VJCTS. 2023;44:56-62. doi:10.47972/vjcts.v44i.1060