1.
Kiều Minh S, Đỗ Trung H, Nguyễn Công T, Võ Tuấn A. Đánh giá kết quả trung hạn điều trị bệnh lý phình động mạch chủ bụng dưới thận tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. VJCTS. 2023;44:63-69. doi:10.47972/vjcts.v44i.1061