1.
Nguyễn NHQ, Lê T Đức T, Huỳnh TK, Đỗ TH, Võ TA. Khảo sát đặc điểm mạch máu trên siêu âm trước và sau mổ tạo cầu nối động tĩnh mạch. VJCTS. 2024;45:48-59. doi:10.47972/vjcts.v45i.1100