1.
Võ TA, Đặng HHP. Báo cáo một trường hợp bắc cầu động mạch chậu trong kết hợp can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chậu chung hai bên. VJCTS. 2024;45:67-73. doi:10.47972/vjcts.v45i.1102