1.
Nguyễn TTH, Phạm VH, Ngô QC, Phạm MH, Vũ VG, Phan TP. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân suy tim. VJCTS. 2024;45:74-81. doi:10.47972/vjcts.v45i.1103