1.
Võ TA, Nguyễn CT. Đánh giá kết quả điều trị gãy xương sườn do chấn thương bằng phương pháp cố định xương tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai . VJCTS. 2024;45:82-91. doi:10.47972/vjcts.v45i.1104