1.
Lê TTT, Cao VT, Đặng VT. Kết quả điều trị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung Ương . VJCTS. 2024;46:14 - 21. doi:10.47972/vjcts.v46i.1116