1.
Phùng DHS, Lê HQ, Nguyễn H Ước. Kết quả sử dụng “thoraflextm hybrid” điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. VJCTS. 2024;46:22 - 30. doi:10.47972/vjcts.v46i.1119