1.
Phan DK, Nguyễn TK, Lê KC, Nguyễn Đình LH, Phan QH. Rò động mạch chủ - ống tiêu hóa thứ phát sau phẫu thuật thay ống ghép động mạch chủ bụng. VJCTS. 2024;46:31 - 38. doi:10.47972/vjcts.v46i.1120