1.
Võ TA, Kiều MS. Báo cáo một trường hợp bít ống ngực bằng dụng cụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. VJCTS. 2024;46:52 - 58. doi:10.47972/vjcts.v46i.1123