1.
Võ TA, Nguyễn THN. Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt u quái trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. VJCTS. 2024;46:64 - 69. doi:10.47972/vjcts.v46i.1128