1.
Nguyễn H Định, Vương NM, Bùi X Định, Nguyễn NH Đăng, Phạm TVC, Bùi Đức AV. Kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý van hai lá ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. VJCTS. 2024;46:77 - 88. doi:10.47972/vjcts.v46i.1133