1.
Hựu NC, Hưng Đoàn Q, Ước NH. Đánh giá kết quả bóc nội mạc động mạch vành phối hợp trong phẫu thuật bắc cầu chủ vành. VJCTS. 2020;17:39-43. doi:10.47972/vjcts.v17i.125