1.
Huy NA, Hiếu TT, Hưng Đoàn Q. Kết quả sớm phẫu thuật thay van tim ở bệnh nhân có bệnh van tim nặng tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2014-2016. VJCTS. 2020;17:51-57. doi:10.47972/vjcts.v17i.128