1.
Quyen VD, Hoang DD, Uyen DT, Minh HD, Phu BD. NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM. VJCTS. 2020;3:16-21. doi:10.47972/vjcts.v3i.304