1.
Viet MV, Anh LV. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT BỎ U TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN 103. VJCTS. 2020;3:22-27. doi:10.47972/vjcts.v3i.305