1.
Tien DA, Huu NC, Thuy NT, Thanh LN. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E. VJCTS. 2020;3:33-36. doi:10.47972/vjcts.v3i.307