1.
Kiem TT. NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. VJCTS. 2020;3:48-52. doi:10.47972/vjcts.v3i.332