1.
Minh NT, Thiện LQ, Hiền NS, Hà NH, Hùng N Đăng, Phong NH. Kết quả điều trị phẫu thuật tách thành động mạch chủ stanford loại A tại Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020. VJCTS. 2022;35:138-149. doi:10.47972/vjcts.v35i.691