1.
Dũng VH. Đặc điểm cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tăng sinh nội mạc dưới van động mạch chủ cơ học. VJCTS. 2022;37:24-33. doi:10.47972/vjcts.v37i.756