1.
Hiệp PS, Dũng LT, Hiền NT, Thiết TT, Minh TK, Khanh Q Đỗ M. Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn. VJCTS. 2022;37:46-57. doi:10.47972/vjcts.v37i.758