1.
Sơn PT, Thanh NV. Đặc điểm và một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn nhịp thất trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành. VJCTS. 2022;37:58-68. doi:10.47972/vjcts.v37i.759