1.
Vinh BDA, Tuan LQA, Thinh VH, Chuong PTV, Thanh NVT, Nam NH, Dinh NH. Hội chứng chèn ép khoang bụng sau can thiệp nội mạch điều trị vỡ phình động mạch chủ bụng: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn. VJCTS. 2022;39:7-17. doi:10.47972/vjcts.v39i.798