1.
Thang DN, Uoc NH, Hung DQ, Son PDH, Hai HT, Quan LH, Quyet TC. Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. VJCTS. 2022;39:18-26. doi:10.47972/vjcts.v39i.799