1.
Hà NTT, Minh LTN, Dung VT, Hoa NM, Anh NH, Khánh NG, Tuấn VA. Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật mạch máu. VJCTS. 2022;39:27-36. doi:10.47972/vjcts.v39i.800