1.
Ha NTT, Minh LTN, Dung VT, Hoa NM, Anh NH, Khanh NG, Tuan VA. Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật mạch máu. VJCTS. 2022;39:27-36. doi:10.47972/vjcts.v39i.800