1.
Thuy NT, Dai TD, Huy BQ, Son DH, Huu NC. Bít vỡ phình xoang Valsva vành phải vào buồng nhĩ phải bằng dụng cụ qua đường ống thông tại Bệnh viện E. VJCTS. 2022;39:47-56. doi:10.47972/vjcts.v39i.802