1.
Cuc NTT, Van NKD, Thuy NT. Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 có nguy cơ tim mạch cao. VJCTS. 2022;39:66-74. doi:10.47972/vjcts.v39i.804