1.
Thanh PD, Cúc NTT, Thủy NT, Lan PTK. Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp tại bệnh viện E. VJCTS. 2022;39:75-81. doi:10.47972/vjcts.v39i.805