1.
Thủy NT, Sơn Đàm H, Hựu NC. Kết quả phẫu thuật Cox-Maze IV điều trị rung nhĩ kèm bệnh lý van tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS. 2022;39:82-89. doi:10.47972/vjcts.v39i.806