1.
Thuy NT, Trung HV, Huu NC. Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý van ba lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS. 2022;39:107-121. doi:10.47972/vjcts.v39i.809