1.
Hiền NS, Phong NH, Ngọc NM, Trọng Đỗ Đức, Hà NH, Minh NT, Hùng N Đăng, Thiện LQ, Phương NTM. Kết quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS. 2023;40:14-23. doi:10.47972/vjcts.v40i.828