1.
Hiền NS, Phong NH, Ngọc NM, Hùng N Đăng, Huy Đinh X, Phương NTM, Trọng Đỗ Đức. Kết quả sớm và một số yếu tố liên quan của phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS. 2023;40:24-36. doi:10.47972/vjcts.v40i.829