1.
Ngọc L Đức, Hùng PM, Nguyên PT, Thủy NT, Huy NT. Đánh giá kết quả can thiệp qua da điều trị tắc mạn tính động mạch đùi nông tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E. VJCTS. 2023;40:37-46. doi:10.47972/vjcts.v40i.830