1.
Anh VT, Tiến NC, Sơn KM, Định NV, Ánh PM, Phước Đặng HH. Nhân một trường hợp kết hợp phẫu thuật mở và can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chủ ngực bụng tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. VJCTS. 2023;40:54-60. doi:10.47972/vjcts.v40i.832