1.
Dũng VH, Trạng BM. Kinh nghiệm điều trị phẫu thuật viêm nội tâm mạc nhiễm trùng đang diễn tiến tại viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. VJCTS. 2023;40:61-68. doi:10.47972/vjcts.v40i.833