1.
Trí HHQ, Lành PD, Dũng VH, Bình PT. Đánh giá tiên lượng của người bệnh nhồi máu cơ tim cấp được phẫu thuật bắc cầu chủ vành. VJCTS. 2023;40:69-74. doi:10.47972/vjcts.v40i.834