1.
Nguyên PT, Thủy NT, Thanh PD, Cúc NTT, Ngọc L Đức, Anh Đỗ L, Giám TM, Lan PTK. Ca lâm sàng điều trị nội khoa hội chứng mạch vành mạn. VJCTS. 2023;40:75-79. doi:10.47972/vjcts.v40i.835