1.
Hoài NTT, Thơm VT. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lượng giá chức năng thất trái trên siêu âm tim 2D và 3D. VJCTS. 2023;40:80-91. doi:10.47972/vjcts.v40i.836