1.
Hoài NTT, Dinh TT. Đặc điểm hình thái, mức độ hở hai lá bằng siêu âm 2D/3D qua thực quản ở bệnh nhân hở hai lá có chỉ định phẫu thuật. VJCTS. 2023;40:92-101. doi:10.47972/vjcts.v40i.837