1.
Trang NTH, Bình NT, Thủy NT. Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi sửa van hai lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS. 2023;40:110-116. doi:10.47972/vjcts.v40i.839